Nazadnje objavljeno

Podpisana pogodba za izgradnjo ukrepa Otiški Vrh

V sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo, je od skupno šestih predvidenih ukrepov zaključena izvedba ukrepov na Prevaljah in Ravnah, v letošnjem letu pa je bil izgrajen še ukrep v Pamečah.

V letu 2021 je bilo zaključeno javno naročilo »Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga). Pogodbo sta z Direkcijo za vode dne 28.06.2021 podpisala vodilni partner VGP Drava Ptuj d.o.o. in partner NIVO EKO d.o.o.

VGP Drava Ptuj    Nivo Eko

 

 

_____
Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli

Časovnica Otiški Vrh

Oktober 2021

Marec 2021

November 2020

Aktualno stanje in izkušnje pri izvajanju projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo« ter izkušnje pri vodenju projekta in operativnem izvajanju projekta. V letu 2020 je bila zaključena izvedba ukrepa na Ravnah na Koroškem, s čimer je bil izveden že drugi izmed šestih ukrepov v okviru operacije (op. v letu 2019 je bila zaključena izvedba ukrepa na Prevaljah). 

Planirane protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo na območju Otiškega Vrha

Na območju Otiškega vrha, ki predstavlja naslednji aktualen ukrep in kjer se nahaja sotočje obeh rek, je poplavna ogroženost še posebej velika. Podobno kot na vseh drugih vodotokih, prihaja tudi ob Meži in Mislinji do širitve poselitve in gospodarske infrastrukture v poplavni prostor saj so doline tukaj zelo ozke in primanjkuje primernih zemljišč za ustrezen razvoj. Obe reki sta bili v preteklosti že regulirani, vendar pa njuna prevodnost ne ustreza spremenjeni rabi prostora ter podnebnim spremembam v prihodnosti.

November 2019

Protipoplavne ureditve na Meži z Mislinjo: aktualno stanje in izzivi projekta

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo, in se navezuje na prispevek z naslovom »Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?«

Marec 2019

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Galerija

15/08/2018
Otiški VrhOtiški VrhOtiški VrhOtiški Vrh
Avtor fotografij:
Petra Kralj

Prezentaciji

Marec, 2021

Predstavitev Petra Kralj Marhold, Otiški Vrh

Predstavitev Martin Kos, Otiški Vrh

 

 Občina Dravograd