Javna obravnava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 3) kot ključne podlage za umestitev protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Slovenj Gradec

Predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) in projektanti protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Slovenj Gradec, oz. ukrepov na Mislinji in Homšnici  (VGB d.o.o., EHO Projekt d.o.o. in HIDROPRO Zoran Fujs s.p.) so 14. septembra 2021 sodelovali na javni obravnavi za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana mestne občine.

Kaj prinaša projekt protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo v programskem obdobju 2014-2020?

Prispevek obravnava predstavitev operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, na območju Meže z Mislinjo na dveh območjih pomembnega vpliva poplav, in sicer OPVP Dravograd in OPVP Prevalje – Ravne na Koroškem. 

Pages