Spletna stran Mestne občine Slovenj Gradec   
10. maj 2021

Predstavitev protipoplavnih ukrepov v porečjih na območju MOSG

SGlasnik, št. 87   
Julij/avgust 2020

Ureditev struge reke Mislinje na območju Pameč

Prevaljske novice, št. 25, str. 14   
December 2019

Ukrep Prevalje II 

Ravenski razgledi, št. 22   
December 2019

Ukrep Ravne II 

Dnevnik   
30.08.2019

Urejanje reke Meže: Izboljšujejo poplavno varnost

Večer Koroška   
29.08.2019

Na Prevaljah ne bodo več plavali

GOV.si   
28.08.2019

Z ureditvijo struge reke Meže na Prevaljah zagotovljena večja poplavna varnost prebivalstva

Delo   
28.08.2019

Končno varni pred stoletnimi vodami

Koroške novice   
28.08.2019

Z ureditvijo struge reke Meže na Prevaljah zagotovljena večja poplavna varnost prebivalstva

SiolNET   
27.08.2019

Na Prevaljah zaključili del 22 milijonov evrov vrednega projekta

Koroške novice   
27.08.2019

Na Prevaljah slovesno zaključili prvo fazo urejanja reke Meže

Koroške novice   
02.08.2019

Direkcija RS za vode obiskala Koroško