Podpisana pogodba za izgradnjo ukrepa Otiški Vrh

V sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo, je od skupno šestih predvidenih ukrepov zaključena izvedba ukrepov na Prevaljah in Ravnah, v letošnjem letu pa je bil izgrajen še ukrep v Pamečah.

V letu 2021 je bilo zaključeno javno naročilo »Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga). Pogodbo sta z Direkcijo za vode dne 28.06.2021 podpisala vodilni partner VGP Drava Ptuj d.o.o. in partner NIVO EKO d.o.o.

VGP Drava Ptuj    Nivo Eko

 

 

_____
Petra Kralj, Direkcija Republike Slovenije za vode, Projektna pisarna Maribor

Deli