November, 2022

Maj, 2021

Predstavitev Petra Kralj Marhold, Slovenj Gradec

Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone ob reki Mislinji, Pameče

Ureditev poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca

Marec, 2021

Predstavitev Petra Kralj Marhold, Otiški Vrh

Predstavitev Martin Kos, Otiški Vrh

Avgust, 2019

Predstavitev Colnarič

Predstavitev Fujs, Prevalje

Predstavitev Kos

Predstavitev Fujs, Poljana