Pišite nam  

Republika Slovenija
Ministrstvo za naravne vire in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode

 


Sedež direkcije


Projektna pisarna Maribor

Področje dela projektnih pisarn je priprava in spremljanje izvajanja projektov upravljanja z vodami, ne pa vodenje upravnih postopkov v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj, mnenj in soglasij.