Predstavitev ureditve Mislinje na območju Pameč

Ureditev Mislinje v Pamečah je tretji izmed ukrepov operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo«.

Predmet urejanja, katerega namen je zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju industrijske cone v Pamečah, je odsek reke Mislinje v skupni dolžni 2185 m (izvzet že izveden odsek v dolžini 123 m).

Deli