Sporočilo za javnost: Zaključek gradnje ukrepa na Prevaljah

Sporočilo za javnost

Z ureditvijo struge reke Meže na Prevaljah zagotovljena večja poplavna varnost prebivalstva

Prevalje, 27. avgust 2019 – Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) je v okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo danes predstavila rezultate uspešno zaključene gradnje enega od šestih ukrepov, ki so del projekta. Gre za ureditev struge reke Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje – Ravne do vtoka Leškega potoka. Hkrati so spregovorili še o ukrepih Ravne II in Poljana. Izvedene aktivnosti bodo pomembno vplivale na zmanjšanje poplavne ogroženosti območja in izboljšale kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev.

»Današnji dogodek je pomemben mejnik v naših prizadevanjih za zmanjševanje poplavne ogroženosti. S pogostimi poplavnimi dogodki v preteklosti nam je narava pokazala, da mora biti izvedba protipoplavnih ukrepov na porečju Meže z Mislinjo ena od naših prioritetnih nalog,« je na svečanem odprtju dejal minister za okolje in prostor, Simon Zajc.

Cilj projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav, s čimer bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na obravnavanem območju. »Želim se zahvaliti vsem sodelavcem, lokalni skupnosti in partnerjem na projektu, ki so omogočili, da smo pravočasno in skladno z načrtom uspešno zaključili gradnjo na Prevaljah. Ukrepi za varstvo pred poplavami bodo na poplavno ogroženih področjih zagotovili vsaj 100-letno poplavno varnost, zmanjšala se bo ranljivost urbanega okolja in industrijskih con,« je pojasnil direktor DRSV, Tomaž Prohinar.

Izvedeni  ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti na območju reke Meže so pomemben člen v kakovosti bivanja občanov, ki živijo v bližini vodotokov. »Z izgradnjo vodnega zadrževalnika na Poljani bo poplavna varnost še bistveno izboljšana. Omenjeni ukrepi zagotavljajo kakovostnejše življenje občanov ter dajejo nov zagon na področju turizma, še posebej na območju Poljane,« pa je pojasnil župan Občine Prevalje, dr. Matija Tasič.

Na Prevaljah stanje poplavne stabilnosti pereče

Zaradi pogostih poplavnih dogodkov v preteklosti, goste poselitve in številnih industrijskih obratov je bilo stanje poplavne varnosti in stabilnosti najbolj pereče prav na območju Prevalj. »Kot odgovorni projektanti smo pripravili projekt za izvedbo, projekt izvedenih del ter navodila za obratovanje in vzdrževanje, hkrati pa smo sodelovali pri gradnji v sklopu projektantskega nadzora, tolmačenja in usklajevanja načrtov,« je v okviru predstavitve projekta pojasnil Zoran Fujs, projektant ukrepa Prevalje II, iz podjetja Hidro Pro.

Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki so predvideni v okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo bodo izboljšali kakovost bivanja vsem prebivalcem območja, pozitivno vplivali na zdravje in življenje ljudi ter uravnavali stresne okoliščine, ki nastanejo zaradi poplav.  Vodja projekta na DRSV, mag. Nevenka Colnarič je ob tem dejala: »S pomočjo evropskih finančnih mehanizmov smo po 30-letni prekinitvi investicijski vlaganj na področju urejanja voda na porečju Drave ponovno pričeli izvajati ukrepe proti škodljivemu delovanju voda. V sklopu projekta je načrtovana izvedba šestih ključnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji, ki se bodo časovno izvedli v dveh fazah. Faza 1 zajema ukrepe (1) Ureditev Meže–Ravne II, (2) Ureditev Meže in pritokov na območju Raven in Prevalj – II. faza, (4) Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu, (5) Ureditev Mislinje v Pamečah in (6) Ureditev poplavne varnosti na območju Slovenj Gradca. Faza 2 pa zajema ukrep (3) Suhi zadrževalnik na Poljani v Prevaljah.«

***

Več informacij:

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Projektna pisarna Maribor:
Glavni trg 19c, Maribor
Telefon: (02) 234 96 30
E-pošta: info@porecje-drave.si

Foto: L. Sušnik, B. Grajfoner

Deli