Javna obravnava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN 3) kot ključne podlage za umestitev protipoplavnih ukrepov v Mestni občini Slovenj Gradec

Predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) in projektanti protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Slovenj Gradec, oz. ukrepov na Mislinji in Homšnici  (VGB d.o.o., EHO Projekt d.o.o. in HIDROPRO Zoran Fujs s.p.) so 14. septembra 2021 sodelovali na javni obravnavi za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana mestne občine.

V teku je izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje: protipoplavni ukrepi na Homšnici

Prispevek obravnava aktualno stanje operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, s poudarkom na ureditvah v mestni občini Slovenj Gradec, s katero se v okviru Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014-2020 nadaljuje izvajanje protipoplavnih ukrepov na porečju Drave, konkretno na Meži, Mislinji in Homšnici. 80% upravičenih stroškov operacije bo zagotovila Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj, preostali delež pa Republika Slovenija. Izmed šestih planiranih ukrepov so že izgrajeni ukrepi v Ravnah, Prevaljah in v Pamečah. Za ukrep na območju Otiškega Vrha pa je bila v juniju 2021 podpisana pogodba za izgradnjo.

Pages