IBS zapore prvič postavljene na terenu

Realizirana predstavitev montaže protipoplavne zaščite IBS technics na lokaciji dveh mostov čez reko Mežo

Po protipoplavni ureditvi reke Meže, ki je bila končana v letu 2020, so na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne v okviru vaje Koroškega gasilskega zavoda preizkusili postavitev protipoplavnih zapor na mostovih čez reko Mežo, ustreznost opreme in usposobljenost gasilcev ter drugih pomembnih deležnikov. Vaja je potekala z namenom obvladovanja izrednih razmer poplavne varnosti reke Meže in pokazala dobro pripravljenost vseh vpletenih.

Vaja montaže protipoplavne zaščite IBS technics

Vaja montaže protipoplavne zaščite IBS technics na mostovih pri Jeklarni in Transkorju čez reko Mežo znotraj zaokroženega gospodarstva Železarne Ravne (foto:  Koroški gasilski zavod)

 

IBS zapore prvič postavljene na terenu

Dne 6. 7. 2021 je bila v okviru vaje Koroškega gasilskega zavoda realizirana predstavitev montaže protipoplavne zaščite IBS technics na mostovih pri Jeklarni in Transkorju čez reko Mežo znotraj Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne. Namen vaje je bil med drugim tudi usposabljanje za hitro in nemoteno montažo elementov protipoplavne zaščite, ki so bili nabavljeni v okviru pogodbe za izvedbo protipoplavnih ukrepov Ravne II. kot ključen faktor zaščite ob pojavu visokih voda reke Meže.

V okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, s katerim je z ureditvijo struge in brežin Direkcija RS za vode v obdobju 2014 – 2020 sistematično pristopila k zmanjšanju poplavne ogroženosti ob reki Meži, je protipoplavna zaščita IBS Technics zelo pomembna. Slednja sestoji iz treh pomembnih sestavnih delov: fiksnih stebrov na licu mesta, demontažnih vmesnih stebrov in horizontalnih zapornih elementov (lamel), ki se vstavljajo med stebre. Tokrat so bile IBS zapore prvič zmontirane na terenu.

Vaja Meža 2021 je bila uspešno izvedena ob dobrem in učinkovitem sodelovanju predstavnikov družb           Vaja Meža 2021 je bila uspešno izvedena ob dobrem in učinkovitem sodelovanju predstavnikov družb

Vaja Meža 2021 je bila uspešno izvedena ob dobrem in učinkovitem sodelovanju predstavnikov družb na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne in zunanjih udeležencev  (foto:  Metka Kolarič, DRSV in SIJ Metal Ravne) 

Pomembno je znati hitro reagirati ne glede na zahtevne pogoje

Moč reke Meže, ki je izrazito hudourniška reka in še posebej v jesenskem obdobju v času izdatnih padavin zelo naraste, je v preteklosti predstavljala veliko skrb. Še posebej so živi spomini na november leta 2012, ko so se na lokaciji soočali z največjim neurjem v zadnjih 40 letih. Sedaj v primeru visokih vod na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne le-te ne bi več smele predstavljati takšne nevarnosti kot nekdaj. »Kljub temu, da dandanašnja protipoplavna ureditev reke Meže predstavlja pomembno zaščito, pa moramo biti v času, ko so ekstremni vremenski pojavi vse bolj pogosti in intenzivnejši, pripravljeni tudi na to, da znamo hitro odreagirati ne glede na pogoje,« je poudaril Nikolaj Sonjak, svetovalec v SIJ Metalu Ravne in koordinator protipoplavne vaje Meža 2021.

Tudi za gasilce so vaje pomembne, saj se lahko le tako pripravijo na trenutke, ko bodo to znanje potrebovali v pravi intervenciji, poudarjajo na Koroškem gasilskem zavodu. »Med samo vajo ugotavljamo morebitne napake pri izvedbi in morebitno pomanjkanje opreme. Vaje so pomemben del našega vsakdana, saj je delo gasilca odgovorno in predvsem podvrženo stresnim in zahtevnim situacijam,« je še dejal Dejan Salčnik, direktor Koroškega gasilskega zavoda. Na tokratni vaji obvladovanja izrednih razmer poplavne nevarnosti reke Meže so se poleg samega spoznavanja različnih komponent vaje, gasilci spoznali tudi s tem, kako najlažje in najhitreje določen segment pritrditi oziroma vstaviti in si s tem olajšati delo ter pridobiti dragocen čas, ki ga v zahtevnejših intervencijah vedno primanjkuje.  

Vaja je bila izredno uspešna, nekaj odkritih pomanjkljivosti že odpravljajo

Vaja je potekala po scenariju, ki so ga pripravili v Koroškem gasilskem zavodu ob sodelovanju s SIJ Metalom Ravne. Bila je uspešno izvedena in je pokazala, da je montaža IBS zapor ob dobro usposobljeni ekipi hitra in učinkovita. Oprema, usposobljenost gasilcev Koroškega gasilskega zavoda Ravne in PGD Ravne ter koordinacija SIJ Metala Ravne in ostalih družb na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne v času poplavne ogroženosti so tako ustrezne. Sodelovali so tudi predstavniki skrbnika porečja reke Meže, VGP Drava Ptuj, in dobavitelji protipoplavnih zapor, podjetje PAL Inženiring. Vaja je osvetlila tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo mogoče hitro in ustrezno odpraviti.

Delo vseh udeležencev vaje je pohvalil tudi župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki se je pridružil izvedbi vaje na mostu pri Transkorju.

Z ustrezno postavitvijo lamel se obvaruje tako industrijske objekte kot tudi mesto Ravne pred poplavo in morebitno nastalo škodo

Z ustrezno postavitvijo lamel se obvaruje tako industrijske objekte kot tudi mesto Ravne pred poplavo in morebitno nastalo škodo (foto: SIJ Metal Ravne) 

 

 

 

Deli