Objavljena prispevka

O ukrepih in prizadevanjih za poplavno varnost poročal tudi Euronews

Kljub temu, da je Slovenija bogata z vodnimi viri, ki močno zaznamujejo življenje in gospodarstvo, lahko ti pogosto predstavljajo tudi nevarnost. To so okoliški prebivalci na območju rek Meže in Mislinje ter zaposleni v SIJ Metalu Ravne nazadnje občutili ob poplavah leta 2012. Namen projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo je zato izboljšati poplavno varnost območja, posledično pa okrepiti kakovost življenja in spodbujati razvoj regije.

Kakovost protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo pa je bila prepoznana tudi izven meja naše države. Na portalu euronews.com sta namreč objavljena dva poglobljena prispevka o ureditvi struge in brežin, v katerih je poudarjen tudi pomen načrtovanih in izvedenih rešitev.

The European project helping to reduce the impact of flooding in Slovenia

Effective measures are put in place to prevent flood risks in Ravne

Vabljeni k ogledu.

Deli