Občini Dravograd predstavljene planirane protipoplavne ureditve na območju Otiškega Vrha

23. marca smo na občini Dravograd v sodelovanju s projektantom VGB Maribor predstavili načrtovane protipoplavne ukrepe na območju Otiškega Vrha.

Investitor projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, cilj projekta pa je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav Dravograd na območju Otiškega Vrha in zagotovitev 100-letne poplavne varnosti pred poplavami za stanovanjske ter za nekatere industrijske objekte.

Predvidene so sledeče vodnogospodarske ureditve:

Pages